aina colònies populars de Canillo
 

Blogs

Identificar-se al lloc web

Pels que teniu usuari al fòrum feu servir el mateix usuari i contrasenya.

Els altres registreu-vos en aquest lloc.

preus 17/18

                                  CASA DE COLÒNIES
AINA

 

PREUS TEMPORADA 2017-2018

          PARTICULARS 

PENSIÓ COMPLETA......................30 €

MITJA PENSIÓ............................25 €

 
 
by R & T